Strona QTT

Idź do spisu treści

Menu główne

Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania jakością zgodny np. z ISO 9001?
Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg odpowiedniej normy jest doskonałą okazją na analizę i ustalenie optymalnych procedur postępowania we wszystkich obszarach działalności firmy oraz dopracowanie odpowiedzialności. Zorganizowane w ramach  zarządzania jakością systematyczne monitorowanie i ocena skuteczności ustalonych działań, rejestrowanie i analiza popełnionych błędów i niedociągnięć pozwala na wprowadzanie środków zaradczych i usprawnień a w konsekwencji na ciągłe doskonalenie jakości wyrobów i zadowolenia klienta. Dzięki temu kierownictwo firmy może skoncentrować się głównie na strategii i rozwoju firmy.

Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością
to:
•    zwiększenie zaufania Klientów do firmy
,
•    możliwość uzyskania statusu kwalifikowanego dostawcy liczących się na rynku firm,
•    wzrost konkurencyjności
,
•    atut w działaniach marketingowych
,
•    usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania
,
•    lepsze poznanie potrzeb Klienta
,
•    ułatwienie wejścia na nowe rynki oraz na rynki zagraniczne
,
•    stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności
,
•    zmniejszenie strat związanych z brakami i reklamacjami
,
•    aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
,
•    umożliwienie udziału w przetargach
,
•    stały, wysoki poziom jakości produktu lub usługi
,
•    stabilne i powtarzalne metody kontroli
,
•    wzrost świadomości pracowników dotyczący celów firmy
,
•    pobudzenie potrzeby stałego doskonalenia się
,
•    obniżenie kosztów
,
•    redukcja audytów Klienta
,
•    lepsze wykorzystanie potencjału pracowników organizacji
.
DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ?
Systemy zarządzania jakością mogą być stosowane w KAŻDEJ organizacji niezależnie od jej wielkości i zakresu działalności.
Skupiamy się przede wszystkim na wprowadzaniu i doskonaleniu wypracowanych już standardów tak by wymagania norm  były spełnione, jednocześnie definiując i uzupełniając obszary działalności firmy w których wymagania normy nie zostały uwzględnione.
Świadczymy usługi w zakresie wdrażania oraz nadzorowania Systemów Zarządzania, przeprowadzania audytów, konsultacji oraz szkoleń z zakresu norm ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 15378.

UWAGA: nie dostarczamy gotowych rozwiązań - natomiast pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Prowadzimy klienta przez zawiłości wymagań normy, wykorzystując jego wiedzę o firmie. Każde kolejne zadanie jest odmienne od poprzednich.
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą ZAPRASZAMY.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego