Strona QTT

Idź do spisu treści

Menu główne

Zakres refundacji.

O zwrot VAT możemy występować za wydatki poniesione na:
1. Paliwo.
2. Wynajem środków transportu.
3. Inne wydatki związane ze środkami transportu.
4. Opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg.
5. Koszty podróży takie jak opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny.
6. Zakwaterowanie
7. Żywność, napoje i usługi restauracyjne.
8. Opłaty za wstęp na targi i wystawy.
9. Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i reprezentacyjne.
10. Inne takie jak: narzędzia, naprawy w okresie objętym gwarancją, usługi związane z edukacją, prace związane z mieniem, zakup lub wynajem mienia, dostarczanie mediów, upominki niewielkiej wartości, wydatki związane z prowadzeniem biura, udział w targach i seminariach, kształcenie lub szkolenia, ryczałtowy narzut na ceny zwierząt gospodarskich i produktów rolnych, wydatki związane z wysyłką poczty do krajów spoza UE, wydatki na faksy i telefony w sprawie zakwaterowania, towary i usługi nabyte przez organizatora podróży dla bezpośredniej korzyści podróżnego, towary nabyte e celu odsprzedaży, wydatki związane z mieniem.

UWAGA: Każdy z krajów członkowskich UE może nałożyć różne ograniczenia lub nawet wykluczyć refundacje z w/w zakresu.

Nasze usługi obejmują:

- Przygotowanie wniosku o zwrot VAT-REF w odpowiednim terminie oraz przesłanie go do właściwego Urzędu Skarbowego,
-
Skanowanie dokumentów zakupu z UE w wymaganych przypadkach,
-
Opisanie dokonanego zakupu za pomocą międzynarodowych kodów Rady Europy,
-
Monitorowanie rozpatrywanego wniosku oraz kontakt z odpowiednim urzędem państwa zwrotu,
-
Składanie dodatkowych wyjaśnień oraz skanów.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego